Кредо
Юридичне бюро

383 23 12 (Київ)

Ліцензія на право здійснення операцій з металобрухтом

Інші розділи:

Загальна інформація:
Діяльність, пов’язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством.
Операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами.

Необхідні документи для отримання ліцензії:

1. Копія Статуту підприємства (нотаріальна копія).
2. Державний акт землекористування або договір на оренду земельної ділянки.
3. Документи, що підтверджують право власності або оренди виробничих приміщень.
4. Технічний проект (в т.ч. річна програма випуску продукції, номенклатура, основні технологічні показники виробництва. Заходи та засоби контроля) та ліцензія організації, що виконувала проект.
5. Акт введення об’єкту до експлуатації.
6. Дозволи на початок роботи від Держнаглядохорони праці, СЄС, пожарної охорони, екологічної інспекції та служби енергозбереження.
7. Паспорти обладнання та пристроїв радіаційного контролю, для підготовки шихти для плавки, плавильно-розливного, пилогазоулавлюючого, аналітичного, для сировини та готової продукції.
8. Технологічні інструкції (технологічні регламенти, технічні умови).
9. Відомості про утилізацію відходів виробництва, висновок СЄС .
10. Наявність кваліфікаційного персоналу (дипломи ІТР, кваліфікаційні посвідчення робітників).
11. Лабораторія, атестат і галузь атестації, свідоцтва на СОП.
12. Сертифікат на систему управління якістю. Положення про підрозділ, що відповідає за забезпечення якості продукції.
13. Свідоцтво про державну реєстрацію (нотаріальна копія)
14. Довідка про включення до ЄДРПОУ (нотаріальна копія)
15. Дозвіл Держнаглядохоронпраці на початок роботи кожного спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи його приймального пункту за вказаними у заяві адресами (нотаріальна копія)
16. Акт обстеження спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи його приймального пункту на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт».
17. Документи, що підтверджують право власності суб’єкта господарської діяльності або оренди ним земельної ділянки (виробничої площі), де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності.
18. Довідка про відповідність суб’єкта господарської діяльності вимогам, що ставляться до спеціалізованого металургійного переробного підприємства, за встановленою Держпромполітики та погодженою Держкомпідприємництвом формою (у разі здійснення металургійної переробки).

Примітки:
Обов’язковою вимогою є акт обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих, спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт».
• Акт складається у чотирьох примірниках та реєструється в обласних держадміністраціях (відповідно в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Київській або Севастопольській міських державних адміністраціях), де розташоване спеціалізоване підприємство або його приймальний пункт, що були обстежені.
• Один примірник акта суб’єкт господарської діяльності надає до Мінпромполітики, інші зберігаються в обласній держадміністрації (або в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях), в районній держадміністрації та у суб’єкта господарської діяльності.

Органом, що видає ліцензії, є Мінпромполітики України.
Строк дії ліцензії становить п’ять років.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

Термін отримання ліцензії: від 3 місяців;
Вартість послуг отримання ліцензії: – від 10 000 грн.;


Цей матеріал знаходиться в розділі "Ліцензування"

Інші послуги у розділі "Ліцензування":